Historické řemeslné dílny

O řemeslných dílnách

Návštěvníci našich řemeslných dílen, mohou obdivovat vysokou kvalitu artefaktů, rekvizit a kostýmů, řemeslné dílny lze objednat samostatně nebo jako součást celého eventu.Nabízíme flexibilní formáty, umíme se přizpůsobit různím cílovým skupinám, od formálních prezentací po rodinnou zábavu.

Co umíme

Umíme vytvořit skutečný svět, rekonstruujeme životní styl, kostýmy, chování a tradice určitého historického období.Nabízíme jedinečnou vzdělávací zkušenost, kde získáte znalosti a zážitek přímím pozorováním a interakcí, jako byste se ocitly v knize, nebo filmu.